SØR-VARANGER KOMMUNE

KULTUR OG FRITID

Utlysing av kulturmidler

I hht vedtak i Utvalg for levekår den 23.03.15 utlyses følgende midler:

TILSKUDD KULTURMIDLER IDRETT – kr 175 000

TILSKUDD KULTURMIDLER – KULTURORGANISASJONER  - kr 125 000

STØTTE TIL KULTUR- OG IDRETTSARRANGEMENTER 2015 – kr 100 000

TILSKUDD TIL LAGSEIDE IDRETTSANLEGG OG GRENDEHUS – kr 70 000

 

TILSKUDD TIL OPPKJØRING AV LYSLØYPER OG TURLØYPER – kr 30 000

 

Nytt av året er at det er Idrettsrådet som skal gjøre innstilling for Kulturmidler Idrett.

 

Søknadsskjema kan lastes ned fra kommunens hjemmeside www.svk.no  - SØKNADSSENTER eller skjema kan fås på Sørvicekontoret.

Søknadsfrist:       15. mai 2015

Alle søknader sendes til:

Sør-Varanger kommune postboks 406, 9915 Kirkenes,   eller elektronisk til postmottak@sor-varanger.kommune.no   Søknaden merkes kulturmidler

Spørsmål kan rettes til enhetsleder Harald Sørensen, mob 918 14 958 el mail hso@svk.no eller Dagfinn Gjerde, mob 930 74 001 el mail dgj@svk.no