Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
14. juni:

Sommeråpningstider på Servicekontoret

Vi har sommeråpningstider i uke 26 - 33 (27. juni - 12. august) kl. 10.00-14.00. God sommer! les mer ...
Vedtatte planer
Mindre endring av reguleringsplan Soltun, Jakobsnes
Tillat størrelse på garasje i Soltun-feltet på Jakobsnes økes fra 35m2 til 70m2.
Reguleringsplankart

Utvalg for plan og samferdsel har vedtatt å endre tillat størrelse på garasje for boligfeltet Soltun på Jakobsnes. I reguleringsplan for Soltunveien (planID: 5444-1975101) er det satt en øvre grense for garasjestørrelse på 35m2. Reguleringsplanen er fra 1975, da standard og størrelse på garasjer var en annen. Vedtaket i Utvalg for plan og samferdsel innebærer at det nå kan bygges garasje på inntil 70 m2. Bakgrunnen for endringen er ønske om å endre bestemmelsene i takt med utviklingen i feltet.

Endring av detaljregulering for Soltun, Jakobsnes ble vedtatt av utvalg for plan og samferdsel i møte 16.11.21, sak 58/2021 (planID 5444-1975101). Vedtatt endring av reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området. Du kan lese hvilken endringer som er gjort i vedlagte dokumenter. Plandokumentene finner du også på servicekontoret på rådhuset i Kirkenes.

Denne kunngjøringen gjøres etter plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14.

Plandokumenter:

Saksutredning.pdf

1975101_ME_BEST Soltun (L)(1013070).pdf

Kart.pdf

 

Klageadgang:

Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Statsforvalteren i Troms og Finnmark innen tre uker fra denne kunngjøring. Eventuell klage sendes til Sør-Varanger kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no. Vennligst oppgi vår referanse; 21/2690.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.